Doa Kebahagiaan Dunia Akhirat Yang Harus Diketahui

Sebuah kebahagiaan adalah suatu perasaan dan keadaan yang pasti kita semua inginkan. Sebagai manusia kita sangat wajir jika selalu berharap untuk hidup bahagia terlepas dari segala liku – liku kehidupan yang di lalui. Bahkan banyak dari kita yang menjanjikan kebagaiaan sebagaimana tujuan hidup atau goal yang ingin di capai. Bentuk ke bahagiaan ini pun sangat bermacam – macam, ada yang mendefinisikan kebahagiaan dalam bentuk kelaurga. Yang damai dan saling mendukung ada pula yang mendefinisikan kebahagiaan sebagai kebebasan secara material. Yang membuat kita tidak lagi kesulitan saat menginginkan sesuatu, sebaiknya membaca doa kebahagiaan dunia akhirat.

Doa Bahagia Dunia Akhirat

Namun tahukan anda bahwa sesungguhnya dalam islam definisi bahagia adalah jauh lebih luas dari pada itu?. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, “yang namanya kaya (ghina’) bukanlah dengan banyaknya harta (atau banyaknya kemewahan dunia). Namun yang namanya ghina’ adalah hati yang selalu merasa cukup”. Maka sesungguhnya letak kebahagiaan tersebut adalah dalam hati. Mungkin saja tidak terlihat secara kasat mata, namun bisa kita rasakan sendiri.

Sumber kebahagiaan sejati adalah ketennagan yang kita dapat rasakan di dalam hati kita. Hal ini yang merupakan anugera dari Allah SWT yang tidak pernah ternilai harganya, pasti setiap orang menginginkan. Jiwa yang tenang yang bebas dari khawatiran, sayangnya tidak semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan sejati itu. Hal ini salah satunya diakrenakan banyak sekali orang yang melupakan Allah. Zat yang memberikan kebagaiaan dan mencipatakan ketenangan di jiwa yang sebenarnya.

Beberapa Doa Kebahagiaan Dunia Akhirat Yang Perlu Diketahui

Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al Fath ayat 4 yang berbunyi, “Dialah yang telah menurunkan ketenangan. Ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Oleh karna itu jika kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat yang hendaknya. Kita mengingat Allah dan senantiasa berdoa memohon kepada Allah, sesungguh tidak ada kebahagiaan sejati . Yang bisa kita rasakan tanpa rahmat dari Allah SWT. Maka dari ini inilah doa kebahagiaan dunia akhirat yang bisa di amalkan.

Doa Kebahagiaan Dunia Akhirat Atau Doa Sapu Jagat

Keutamaan doa ini mungkin sudah kita ketahui sejak lama untuk selalu kita baca setiap selesai sholat, terutama sholat fardhu. Bacaan doa ini dalam Bahasa Arab adalah “Rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, waqinaa ‘adzaa ban naar”. Dalam Bahasa Indonesia doa ini memiliki arti, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia. Serta kebaikan hidup di akhirat dan jagalah kami dari siksa api neraka”.

Dengan membaca doa ini kita tidak hanya meminta kebahagiaan dunia melainkan juga memohon. Keselamatan hidup di akhirat kelak memang inilah tujuan hidup seseorang muslim seharusnya.

Doa Kebahagiaan Dunia Akhirat Atau Doa Memohon Kesejahtraan Dunia Akhirat

Doa untuk memohon ampunan serta kesejahteraan. Dalam Bahasa Arab, doa ini berbunyi “Allahumma innaa nas alukal ‘afwa wal ‘aafiyata fiddiini wad dun-ya wal aakhiroti”.

Ya Allah, kami mohon ampunan kepada-Mu serta limpahkan kesejahteraan agama dunia serta akhirat”.

Memohon Keselamatan Dari Penyakit Dan Maksiat

Sesungguhnya seseorang yang tertimpa penyakit maupun melakukan dosa maksiat tidak akan bisa merasakan kebahagiaan dunia akhirat. Dan karena itu hendaknya kita memohon pertolongan Allah agar diselamatkan dari penyakit. Dan maksiat yang mungkin bisa menimpa kita sebagai manusia bisa.

Doanya berbunyi, “Allahumma ‘aafini fii badanii allahumma ‘aafini fii sam’ii allahumma ‘aafini fii bashorii laa ilaha illa anta”. Artinya, “Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan maksiat sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku dari penyakit dan maksiat sesuatu yang tidak aku inginkan, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau”.

Doa Memohon Keselamatan Dunia Akhirat

Doa selanjutnya adalah untuk memohon keselamatan dan meminta keberkahan hidup sekaligus ampunan dari Allah. Anda bisa membaca “Allahumma inaanas ‘aluka salamatan fiddiin wa ‘aafiyatan filjasad wa jizadatan fil ‘ilmi wa barakatan firrizqi. Wa taubatan kablalmaut wa rahmatan indalmaut wa maghfiratan ba’dalmaut. Allahumma hawwin ‘alaina fii sakaratilmaut wannajaa taminannari wal’afwa ‘indalhisaab, rabbana laa tujighluubanaa ba’daizd hadaitanaa wa hablanaa minladunkarahmatan innaka antalwahhab”.

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dari keselamatan agama serta sehat tubuh, berikanlah kami tambahnya ilmu pengetahua. Serta keberkahan dalam rezeki, serta diampuni sebelum mati dan mendapat rahmat waktu mati, serta mendapat pengampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkan untuk kami menghadapi sakarotul maut, serta selamatkan dari siksa neraka, hingga pengampunan waktu hisab”.

Memohon Kemudahan Saat Meninggal

Setiap manusia pasti akan mati. Maka, jangan sampai kita juga memohon kemudahan saat meninggal dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak.

Allahumma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil mauti wannajaata minan naari wal ‘afwa ‘indal hisaabi”.

Ya Allah, mudahkanlah kami ketika saat pencabutan nyawa, dan selamatkan kami dari api neraka hingga mendapatkan kemaafan saat amal diperhitungkan. 

Doa Kebahagiaan Dunia Akhirat Membaca Asmaul Husna

Tidak hanya berdoa kita juga di anjurkan untuk senantiasa berdzikir begitu pula saat kita memohon bahagia dunia dan akhirat. Dimana keselamatan dunia dan akhirat juga termasuk bentuk dari kebahagiaan duania dan akhirat. Teruslah membaca asmaul husna, khususnya asma Allah ‘As Salaam’ yang berarti ‘Yang Memberi Keselamatan’. Bacalah As Salam sebanyak-banyaknya setiap selesai sholat wajib supaya kita terpelihara dari bencana dan kesusahan yang berat.

Doa Memohon Hilangnya Kesedihan

Maka, hati yang sedih akan sulit merasakan kebahagiaan. Rasulullah pun mengajarkan pada kita doa untuk orang yang menderita kesedihan yang mendalam. Yaitu “Ya Allah, Rahmat-Mu aku harapkan, janganlah Engkau serahkan segala urusanku kepada diriku sendiri. Walau sekejap mata, perbaikilah segala urusanku, tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau”(HR. Abu Dawud). Baca juga terlihat cantik setiap saat

Doa Memohon Ketenangan Hati

Hati yang tenang adalah hati yang bahagia. Dengan hati yang tenang, tidak ada kekhawatiran dan perasaan ‘kurang’ akan segala sesuatu. Maka, bacalah “Allahumma inni as aluka nafsaan bika muthma-innah, tu’minu biliqaa-ika wa tardhaa bi qadhaa-ika wa taqna’u bi’athaa-ika”.

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu jiwa yang merasa tenang kepada-Mu, yang yakin akan bertemu dengan-Mu. Yang ridha dengan ketetapan-Mu dan merasa cukup dengan pemberian-Mu”.

Doa Agar Hati Tenang

Allahumma innii a-udzuubika minalhamma walkhujni, wal ajri, wakasal, walbujli, walhubni, wadhalidaini, walghabatirrajali”. Doa ini memiliki arti “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari (hal yang) menyedihkan. Dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang”. Baca juga doa kemudahan rezeki

Doa Kebahagiaan Dunia Akhirat Bacaan Istighfar

Tidak jarang kita merasa tidak bahagia akibat banyaknya dosa yang telah kita lakukan, maka kita di anjurkan untuk beristighfar. Agar hati tenang dan hidup kita bahagia bacalah Astaghfirullaahal ‘adhiim” yang berarti “Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung”.

Doa Memohon Ketenangan Batin

Bacalah ‘Allahumma tsabitnii waj’alnii haadiyan mahdiyyan’ untuk memohon ketenangan hati dan petunjuk dari Allah untuk segala yang kita lakukan. Artinya, “Ya Allah, tenangkanlah hatiku dan jadikanlah aku orang yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk”. Sungguh, dengan mendapat petunjuk dari Allah, hati kita akan merasa tenang atas apa-apa. Yang kita lakukan dan kita pun akan merasa bahagia.

Doa Memohon Kesenangan Akhirat

Jika kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia. Maka jangan lupa untuk membaca doa “Allaahumma kamaa farrahtanaa fii haadzi hid dun-yaa fa farrihnaa fil aakhirati”.

Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan kesenangan kepada aku di dunia, maka berilah aku kesenangan di akhirat”. Baca juga awal tahun muharram

Doa Memohon Keberuntungan

Anda juga bisa membaca doa memohon keberuntungan. “Allaahumma inni as-alukal fauza ‘indalqaaa-i washshabra ‘indalqadhaa-i wamanaazilasysyuhadaa-i wa ‘aisyassu’adaa-i wannashra ‘alal a’daa-i wa muraafaqatal anbiyaa’”

“Yaa Allah, aku mohon kepada-Mu akan keberuntungan pada waktu bertemu dengan orang banyak, dan sabar ketika datang ketentuan. Dan pada tempat orang yang mati syahid, kehidupan orang-orang yang beruntung dan kemenangan mengalahkan musuh-musuh dan berteman dengan para Nabi”.

Doa Keluarga Bahagia

Kebahagiaan dunia tentu tidak ingin kita rasakan sendiria, melainkan kita juga ingin keluarga kita merasakan kebahagiaan tersebut. Bacalah “Robbanaa hablanaa min aswaajinaa wadurriyyatinaa qurrota ‘ayyuuni waj’alnaa lil muttaqiina imam

Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami). Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.

Doa Agar Suami – Istri Bahagia

Keluarga bahagia tentu berawal dari suami dan istri yang bahagia. Untuk itu berdoalah kepada Allah dengan doa “Qul in kuntum tuhibbuunallaha fattabi’uuni yuhbibkumullahu wayaghfirlakum dunuubakum wallahu gafururrahiim”.

“Katakanlah (wahai Muhammad): Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu serta mengampuni dosa-dosamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani”. Doa ini ada dalam surat al Imran ayat 31